TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ป.บัณฑิต หมู่ที่ 5
ผู้สอน

พวงทอง เพชรโทน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ เมื่อวานซืน


ชื่อชั้นเรียน
TP13301 นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ป.บัณฑิต หมู่ที่ 5

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29853

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา TP13301 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.