ผู้สอน
ณัฐพล พงษ์ถาวร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 15 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ภาษาจีน ม.2 กลุ่ม 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29855

สถานศึกษา

โรงเรียนบึงกาฬ


คำอธิบายชั้นเรียน
  1. ใช้สำหรับการเรียนการสอนวิชาเพิ่มเติม ภาษาจีน จ. 22203  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่ม 1 เท่านั้น