homeการประกวดและตัดสินสัตว์
person
การประกวดและตัดสินสัตว์

ผู้สอน
อาจารย์ กรุง วิลาชัย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 10 ชั่วโมงที่แล้ว

ชื่อวิชา
การประกวดและตัดสินสัตว์

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2987

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชาเลือกเสรี สำหรับนักศึกษาที่สนใจการประกวดสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การบังคับสัตว์เบื้องต้น


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)