homeDIGITAL INVESTIGATION
person
DIGITAL INVESTIGATION

ผู้สอน
พ.ต.ต. อัศว์ณุต แสงทองดี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
DIGITAL INVESTIGATION

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2989

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

คอร์สเรียนรู้ฟรี สำหรับข้าราชการตำรวจ หรือผู้บังคับใช้งานกฏหมาย ที่มีความสนใจเกี่ยวกับการแสวงหาวัตถุพยานดิจิทัล


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)