การสร้างชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผู้สอน

กุลณดา ช่วยสงค์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
การสร้างชิ้นงานโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29907

สถานศึกษา
โรงเรียนมหาชนวิทยาคม

คำอธิบายชั้นเรียน


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.