homeการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
personperson_add
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2991

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

การเรียนการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)