homeการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
person
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ผู้สอน
นาย ทศพร ธรรมประทีป
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2991

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

การเรียนการสอนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)