home5387.124
personperson_add
5387.124

ผู้สอน
นางสาว โสภาวรรณ วัชนะ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
5387.124

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2992

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)