ผู้สอน
นางสาว โสภาวรรณ วัชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 6 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

5387.124


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2992

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

วิชา ศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์