home5387.124
person
5387.124

ผู้สอน
นางสาว โสภาวรรณ วัชนะ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
5387.124

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
2992

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชา ศึกษาวงจรและซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)