ผู้สอน
นาง อารียา คนหาญ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

มัธยมศึกษาปีที่ 1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2995

สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านงิ้ว


คำอธิบายชั้นเรียน

กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์  และกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี