204-319
ผู้สอน

จักรกฤษณ์ หมั่นวิชา

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
204-319

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29950

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.