ผู้สอน
พวงทอง เพชรโทน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา ค. บ. ชีววิทยา 2/60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29973

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการเรียนการสอนวิชา ED13301 นวัตกรรมทางการศึกษา ค. บ. ชีววิทยา 2/60