ผู้สอน
นฤมล บุญมี
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทยาศาสตร์กับธรรมชาติรอบตัว ???⛈❄️


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29977

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา