เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

460-295 Human Computer Interaction 1/55

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

 

 1. อาจารย์ผู้สอน - ดร.จันทวรรณ ปิยะวัฒน์
 2. วันเวลาสถานที่ - จันทร์, พุธ 16:00-17:20 ข 104
 3. หัวข้อการสอน
  1. Web 2.0
  2. Usability engineering & HCI
  3. Human information processing
  4. Agile user-centered system development
  5. Usability.gov – web development
  6. Requirement gathering & analysis
  7. Interface design
  8. Information architecture design
  9. HTML & CSS
  10. Usability testing
  11. Online communities
  12. E-marketing & SEO