ผู้สอน
มูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

427-417 ทุรกรรมเยาวชน2/60


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29980

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาเอกและโท สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับความหมาย ประเภทการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน ระบบความยุติธรรม ศาลเยาวชนและครอบครัว การคุมประพฤติ ตลอดจนนโยบายและแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชน