โครงการปรับปรุงคลังข้อสอบ
ผู้สอน

สุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โครงการปรับปรุงคลังข้อสอบ

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29984

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้เป็นชั้นเรียนที่เปิดเพื่อให้นักศึกษาได้ทดลองทำข้อสอบที่ปรับปรุงเข้าสู่คลัง


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.