ผู้สอน
สุภัสสร นิยมพงษ์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิทย์ชวนสนุก กับครูลูกนก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29985

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา