ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
ผู้สอน

นาย ภาสธร ยาวโนภาส

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
2999

สถานศึกษา
โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม)

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  สอนโดย  คุณครูภาสธร  ยาวโนภาส  ครูชำนาญการ  โรงเรียนบ้านหนองแวง(โสวรรณีวิทยาคม) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.