ผู้สอน
นวรัตน์ ประเสริฐสังข์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เรียนเรื่องวิทย์กับครูพิมมี่


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
29998

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา