ตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบ

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชานี้เป็นวิชาตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบของ Class.in.th