homeตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบ
person
ตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบ

ผู้สอน
ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ประมาณ 4 ชั่วโมง ที่แล้ว

ชื่อวิชา
ตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบ

Class ID
3

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

วิชานี้เป็นวิชาตัวอย่างเพื่อการทดลองระบบของ ClassStart


ClassStart ให้บริการฟรีโดย . บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)