มัธยมศึกษาปีที่ 2

คำอธิบายชั้นเรียน

อิสลามศึกษา....สำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านท่านุ่น