homeคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/2 ปีการศึกษา 1-2555
personperson_add
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/2 ปีการศึกษา 1-2555

ผู้สอน
นาย จำเนียร มินทะขัด
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3/2 ปีการศึกษา 1-2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3001

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

ข้อควรปฏิบัติ

1. ใช้สำหรับสั่งงาน ส่งงาน เฉพาะห้อง  ม.3/2  ปีการศึกษา 1/2555 เท่านั้น 

2. นักเรียนควรตรวจสอบดูข้อกำหนด ระยะเวลาของการส่งงานให้ดี เมืีอครบกำหนดเวลาแล้วนักเรียนไม่สามารถส่งชิ้นงานได้

3. ในภาคเรียนนี้จะให้นักเรียนส่งชิ้นงานได้ 3 ชิ้นงาน ( 1 เดือน / 1  ชิ้นงาน )


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)