ผู้สอน
ชญานี หงษ์สุวรรณ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

We Science Smart


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30015

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรมเทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา