โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.๔-ม.๖
ผู้สอน

วรวัฒน์ โพธิ์สัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.๔-ม.๖

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30016

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.