เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.๔-ม.๖

เกี่ยวกับชั้นเรียนชั้นเรียนนี้สิ้นสุดการเรียนการสอนแล้ว

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย