ผู้สอน
ดลนภา ปุ่งคำน้อย
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

เรียนวิทย์คิดสนุก


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30018

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


คำอธิบายชั้นเรียน

สร้างขึ้นเพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชานวัตกรรม เทคโนโลยีสื่อสารทางการศึกษา