ผู้สอน
เจษฎากร มากรื่น
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์ ม.1/1


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30020

สถานศึกษา

โรงเรียนดอนทองวิทยา


คำอธิบายชั้นเรียน

รายวิชา คอมพิวเตอร์ ม.1/1