วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33104 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้สอน

นางสาวปิยฉัตร ศรีสุราช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33104 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30028

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด อำเภอเขาสมิง

คำอธิบายชั้นเรียน

คำชี้แจง ให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียนออนไลน์ในวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย ภาคเรียนที่ 1/61


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.