homeED 346-001 Fundamentals of Iman for Teacher
personperson_add
ED 346-001 Fundamentals of Iman for Teacher

ผู้สอน
นาย มาหามะรอสลี แมยู
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ED 346-001 Fundamentals of Iman for Teacher

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3004

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอะกิดะฮฺหรือหลักความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นครู ชั้นเรียนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องหลักศรัทธาที่ถูกต้องและบริสุทธิ สามารถที่จะศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัลลอฮฺฮุอะลัม


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)