เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ED 346-001 Fundamentals of Iman for Teacher

เกี่ยวกับชั้นเรียน

ชั้นเรียนนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอะกิดะฮฺหรือหลักความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นครู ชั้นเรียนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องหลักศรัทธาที่ถูกต้องและบริสุทธิ สามารถที่จะศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัลลอฮฺฮุอะลัม