homeED 346-001 Fundamentals of Iman for Teacher
person
ED 346-001 Fundamentals of Iman for Teacher

ผู้สอน
นาย มาหามะรอสลี แมยู
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 1 เดือนที่แล้ว

ชื่อวิชา
ED 346-001 Fundamentals of Iman for Teacher

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3004

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

ชั้นเรียนนี้จะประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับอะกิดะฮฺหรือหลักความเชื่อ ความศรัทธา ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ที่จะเป็นครู ชั้นเรียนนี้เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ในเรื่องหลักศรัทธาที่ถูกต้องและบริสุทธิ สามารถที่จะศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนเรียนรู้

วัลลอฮฺฮุอะลัม


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)