ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33104(มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้สอน

นางสาวน้ำเพชร สำราญพันธ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค33104(มัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30053

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษาตามอัธยาศัยตราด

คำอธิบายชั้นเรียน

ม.ต้นพบกลุ่ม วันพุธ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.