ผู้สอน
นางสาว เนตรนภา บางเพชร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค31004 ม.ปลาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30055

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

เข้าเรียน