ผู้สอน
มงคล หาญกล้า
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ประวัติศาสตร์ชาติไทย (สค33104) ม.ปลาย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30060

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด


คำอธิบายชั้นเรียน

เรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย