ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค 33104 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)
ผู้สอน

พรทิวา กันทะวิน

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค 33104 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30062

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตารมอัธยาศัยอำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้าระบบการเรียนแบบออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.