ประวัติศาสตร์ชาติไทย ( สค34014 ) ม.ปลาย
ผู้สอน

เพียงพักตร์ ทองโชติ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ( สค34014 ) ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30065

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคลองใหญ่

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้าเรียนในระบบออนไลน์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.