โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย
ผู้สอน

วรวัฒน์ โพธิ์สัย

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 11 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ ม.ปลาย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30068

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

คำอธิบายชั้นเรียน

ห้องเรียนนี้จัดทำขึ้นเพื่อ ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์โลก อวกาศ และดาราศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.