ผู้สอน
จันทร์สุดา ณ สุรินทร์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

วิชาประวัติศาตร์ชาติไทย(ม.ปลาย)


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30071

สถานศึกษา

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช


คำอธิบายชั้นเรียน

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตราด