วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค 23049 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น
ผู้สอน

อลิสา คะเลรัมย์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
วิชาประวัติศาสตร์ชาติไทย สค 23049 ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30078

สถานศึกษา
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช

คำอธิบายชั้นเรียน

ให้นักศึกษาเข้าเรียนวิชาประวัติชาติไทย


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.