พยบ.3
ผู้สอน

นาง เปรมฤดี ดำรักษ์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
พยบ.3

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30079

สถานศึกษา
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ยะลา

คำอธิบายชั้นเรียน

มาลุยกันนะ


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.