homeคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
personperson_add
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

ผู้สอน
person
นาย อานุภาพ แสนใจ
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3009

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

วิชาพื้นฐาน สำหรับนักศึกษา ปกส.สาธารณสุขศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)