ผู้สอน
พวงเพชร เพชรด้วง
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30095

สถานศึกษา

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์


คำอธิบายชั้นเรียน

การนำเสนองานด้วย Microsoft Word