homeชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2555
personperson_add
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2555

ผู้สอน
person
นาย เดชมณี เนาวโรจน์
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2555

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3011

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

ชุมนุมวิทยาศาสตร์ ม.1 ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)