ผู้สอน
กนกอร จันทรวัฒน์
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 22 วันที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

วิชาIS


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30112

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์


คำอธิบายชั้นเรียน

HCI