สัตว์เลี้ยงน่ารัก
ผู้สอน

พิชชานันท์ กองรักษเวช

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
สัตว์เลี้ยงน่ารัก

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30121

สถานศึกษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

คำอธิบายชั้นเรียน

สัตว์เลี้ยงประกอบด้วย สุนัข แมว เป็นต้น


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.