ผู้สอน
พระมหาชำนาญ มหาชาโน
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา

ชื่อชั้นเรียน

60-4-2-00-นวัตกรรม


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30126

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ