ผู้สอน
สิริพร สีหา
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

60-4-2-22-วิทยาศาสตร์


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30139

สถานศึกษา

โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ฯ


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา วิทยาศาสตร์