เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

60-4-2-09-วิทยาศาสตร์

เกี่ยวกับชั้นเรียน

สุจิตรา จันทคูณ

โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ

วิทยาศาสตร์ คือ ความรู้ที่เกิดขึ้นมาจากการสังเกตปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นของธรรมชาติ วิทยาศาสตร์จะเป็นวิธีการค้นหาความจริงของธรรมชาติวิธีหนึ่ง ที่ได้ผลแน่นอนหรือถูกต้องที่สุด