homeลักษณะภาษาไทย
personperson_add
ลักษณะภาษาไทย

ผู้สอน
นางสาว ทัตพิชา ชลวิสูตร
ไม่กี่วินาทีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน
ลักษณะภาษาไทย

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3015

สถานศึกษา

คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑๕๔๑๑๐๘

ลักษณะภาษาไทย

Characteristic of Thai Language                  

๓ (๓-๐-๖)

                  ลักษณะสำคัญของภาษาไทย การศึกษาองค์ประกอบของภาษาไทยในด้านเสียง คำ วลี ประโยค ตามแนวไวยากรณ์เดิม การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย

 

 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprises)