homeลักษณะภาษาไทย
person
ลักษณะภาษาไทย

ผู้สอน
นางสาว ทัตพิชา ชลวิสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 ปีที่แล้ว

ชื่อวิชา
ลักษณะภาษาไทย

หมายเลขประจำวิชา (Class Code)
3015

สถานศึกษา

คำอธิบายวิชา

 

๑๕๔๑๑๐๘

ลักษณะภาษาไทย

Characteristic of Thai Language                  

๓ (๓-๐-๖)

                  ลักษณะสำคัญของภาษาไทย การศึกษาองค์ประกอบของภาษาไทยในด้านเสียง คำ วลี ประโยค ตามแนวไวยากรณ์เดิม การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย

 

 


ClassStart ให้บริการฟรีโดย บริษัท ปิยะวัฒนา จำกัด
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)
สนับสนุนโดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (2554-2558)
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (2557)
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (2557-2558)
มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์ (2561-2562)