ผู้สอน
นางสาว ทัตพิชา ชลวิสูตร
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

ลักษณะภาษาไทย


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
3015

สถานศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง


คำอธิบายชั้นเรียน

 

๑๕๔๑๑๐๘

ลักษณะภาษาไทย

Characteristic of Thai Language                  

๓ (๓-๐-๖)

                  ลักษณะสำคัญของภาษาไทย การศึกษาองค์ประกอบของภาษาไทยในด้านเสียง คำ วลี ประโยค ตามแนวไวยากรณ์เดิม การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย