60-4-2-26- วิชาวิทยาศาสตร์
ผู้สอน

อมรรัตน์ เปรี้ยกุดเราะ

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
60-4-2-26- วิชาวิทยาศาสตร์

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30151

สถานศึกษา
-

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้ในการทำแบบทอสอบของนักเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.