ผู้สอน
ปาริฉัตถ์ กอกทองคำ
เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว

ชื่อชั้นเรียน

60-4-2-03 วอชาภาษาอังกฤษ


หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30154

สถานศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ


คำอธิบายชั้นเรียน

สำหรับทดสอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาอังกฤษ