ภาษาไทยป.3 ครูชมพู่
ผู้สอน

ยลดา เกตุบุรม

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ ปีที่แล้ว


ชื่อชั้นเรียน
ภาษาไทยป.3 ครูชมพู่

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30172

สถานศึกษา
โรงเรียนเซนต์โยเซฟ ท่าแร่

คำอธิบายชั้นเรียน

ใช้สอนวิชาภาษาไทยชั้นป.3


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.