เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนภาษาไทย ป.3

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พรทิพย์ โพธิศิริ

โรงเรียนบ้านหนองตุ

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3