เข้าระบบสมัครสมาชิก{{ current_user.full_name }}ออกจากระบบ

ชั้นเรียนภาษาไทยป.2

เกี่ยวกับชั้นเรียน

พัชราภรณ์ ประวรรณา

โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่

ห้องเรียนนี้สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2