ดนตรี ป.๓
ผู้สอน

เฉลิมชัย อินธิจันทร์

เข้าระบบล่าสุดเมื่อ 8 เดือนที่ผ่านมา


ชื่อชั้นเรียน
ดนตรี ป.๓

หมายเลขของชั้นเรียน (Class ID)
30187

สถานศึกษา
Tessaban 7 udonthani

คำอธิบายชั้นเรียน

ประกอบการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรี ระดับชั้น ป.3 


ClassStart เป็นบริการของ บริษัท ยูสเบิล วัน จำกัด
สนับสนุนโดย มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์
เราเป็นกิจการเพื่อสังคม (Social Enterprise)

ClassStart is a service of
Usable One Co., Ltd.